Tillåter föreningen uthyrning i 2:a hand?

Ja om styrelsen ger sitt samtycke. Detta sker enligt föreningens fastslagna policy.

Policyn följer i stort Hyresnämndens normer

Ansökan sker på därför avsedd blankett på denna websida.

Det är inte tillåtet att köpa en lägenhet för att använda till uthyrning. Medlemsskap i föreningen beviljas bara till personer som har för avsikt att varaktigt bo i fastigheten.

Vad ingår i avgiften?

I månadsavgiften för varje bostadsrätt ingår värme, vatten, basutbud av digital-tv kanaler, bredband, källarförråd samt del i gemensam tvättstuga.

Vilka ombyggnader får man göra i lägenheten?

Det är generellt tillåtet att göra mindre ändringar  så länge du ser till att byggnadsregler efterföljs och att arbetet görs fackmannamässigt. Vill du göra större förändringar (ändra planlösning) så ska du först söka tillåtelse hos styrelsen.

Om du påverkar planlösningen måste du även låta upprätta relationsritningar.

Du får inte ta bort eller förändra bärande vägg.

Du får inte ändra ventilationen eller värmeanläggning utan att få godkännande från föreningen.

Vilka större reparationer är planerade de närmaste åren, och vad har redan gjorts?

Inga större generella reparationer/renoveringar är planerade i dagsläget.

Föreningsstämman 2018 tog dock beslut om att samtliga lägenhetsdörrar skall bytas till säkerhetsdörrar. Detta kommer förhoppningsvis att kunna ske under slutet av 2020 trots coronakris..

 

Delar av fastigheten tillgänglighetsanpassades under 2018, bland annat motnerades en hiss i entre vilket tillgängliggör delar av fastigheten med rullstol på ett bättre sätt.

Båda gårdarna har under 2017 att fått första etappen av en ansiktslyftning.

Den del av garaget som tidigare var gummiverkstad renoverades under 2017.

Under 2019 kommer den gamla tvättstugan att byggas om till lägenhet

Under 2019 beräknas två mindre lägenheter byggas av ytor som frigjorts i fastigheten.

Ett pentry/duschrum byggdes under våren 2017, detta kan användas vid t.ex lägenhetsrenovering.

Fasadens nedre del mot S:t Eriksgatan renoverades under hösten 2016.

Ett nytt passagesystem med prottelefon installeras under hösten 2016.

Under hösten 2016 byggdes två helt nya tvättstugor i källaren, dessa ersatte de gamla.

Under 2016 drabbades föreningen av en brand varför omfattande ombyggnationer i källaren till Kronobergsgatan 41 genomförs.

En fönsterrenovering där samtliga fönster renoveras grundligt genomfördes under början av 2012.

Renovering av trapphusen genomfördes under 2010 med ambitionen att trapphusens utsmyckning stilmässigt ska likna den ursprungliga från 1920-talet.

En omfattande uppfräschning av gårdarna slutfördes under 2008.

Garaget totalrenoverades i början av 2010

 

Genomförda renoveringar har inte och bedöms inte medföra någon avgiftsförändring.

Vilken kabel-tv leverantör har huset?

Com Hem.

Digitalt grundutbud ingår för samtliga lägenheter, detta kan ses utan något programkort.

I dagsläget ingår 16 digitala kanaler som kan ses utan abonnemang (dock krävs digitalbox eller tv med inbyggd digitalbox). Kanalerna som ingår är för närvarande SVT1, SVT2, TV3, TV4, Kanal 5, TV6, Sjuan, TV8, Kanal 9, Kanal 11, ATG-Live, Kunskapsklanalen, SVT Barn, SVT24, TV Finland och LokalTV.

För de som önskar finns att prenumerera på ytterligare digitaltv-kanaler inklusive HDTV.

Tidigare ingick visst analogt grundutbud, men detta har tagits bort under 2020 och ersatts av det digitala grundutbudet.

Se mer om utbudet på www.comhem.se

Vilken typ av ventilation är det i fastighetens lägenheter?

Lägenheterna har mekanisk frånluft, i regel genom en Essvent-ventilator (kombinerad kanalfläkt och köksfläkt)

Vid ombyggnation av lägenhet kan detta ha ändrats för enskilda lägenheter.

Eventuella ändringar som görs ska godkännas av föreningens styrelse.