Accepterar föreningen juridiska personer som ägare?

Nej.

Medlemsskap beviljas bara för varaktigt boende personer.

Värt att notera är att föreningen inte godkänner andrahandsuthyrning första halvåret efter tillträde och max halva tiden man ägt lägenheten. Detta regleras i policy.

Äger föreningen marken eller är det en tomträtt?

Föreningen äger marken.

Är fastigheten ansluten till bredbandsnät?

Ja, via gruppavtal med Com Hem.

Läs mer...

Är fastigheten tillgänglighetsanpassad?

Fastigheten är delvis tillgänglighetsanpassad i dagsläget.

 

Sankt Eriksgatan 52:

Entren på S:t Eriksgatan 52 har en plattformshiss.

Trapphuset i S:t Eriksgatan 52 har en plattformshiss som betjänar samtliga våningsplan.

Vanlig hiss betjänar samtliga våningsplan, denna hiss har begränsning i dörrbredd.

Sankt Eriksgatan 52A:

Gårdshuset Sankt Eriksgatan 52A kan nås antingen via entren på Sankt Eriksgatan (plattformshiss) dock med trappsteg till gården där det finns en utläggbar ramp.

Gårdshuset kan även nås via nedre gården vars entre är i gårdsplan.

Vanlig hiss betjänar samtliga våningsplan, denna hiss har begränsning i dörrbredd.

Kronobergsgatan 41:

Entren har trappsteg från gatunivå.

Vanlig hiss betjänar samtliga våningsplan, denna hiss har begränsning i dörrbredd.

Gemensamma utrymmen:

Källarförråd: De flesta bara tröskel, de i Kronobergsgatan 41 dock via trappsteg.

Garage: Via garageport, från gårdshus via tröskel och via trapphus kronobergsgatan trappsteg.

Uteplats på gård: Nedre gård i gatuplan utan trappsteg, övre gård trappsteg från Sankt Eriksgatan 52, hiss via gårdshus.

Återvinningsrum - i gårdsplan nedre gården, inga trappsteg

Lilla tvättstugan - tröskel, men marginell nivåskillnad

Stora tvättstugan - trappsteg

Är föreningen en "äkta" förening?

Ja.

Får man sätta upp markis eller balkongskydd?

Ja visst.

Det finns dock ett par riktlinjer avseende färg och form för att styrelsen ska godkänna markis/balkongskydd. 

Läs mer...

Finns det någon inre reparationsfond?

Nej.