Tillämpar föreningen någon överlåtelseavgift eller pantavgift?

Ja, Överlåtelseavgiften är för närvarande 2,5% och pantsättningsavgiften är 1% av det basbelopp som gäller vid tidpunkten för ansökan om medlemskap, respektive tidpunkten för underrättelse om pantsättning.


Överlåtelseavgiften betalas av förvärvaren och pantsättningsavgift betalas av pantsättaren.

Prisbasbelopp inkomstår 2018: 45 500 kr

Prisbasbelopp inkomstår 2019: 46 500 kr

Prisbasbelopp inkomstår 2020: 47 300 kr

Uppgifterna är hämtade från Skatteverket.