Finns det någon inre reparationsfond?

Nej.

Finns det planer på att sälja ut vindarna?

De är redan sålda och 6 lägenheter byggdes under 2005/2006.

Finns det stadsgas i fastigheten?

Nej.

Godkänns delat ägandeskap (t.ex förälder/barn)?

Delat ägarskap godkänns, men vi ser helst att ingen delägare äger mindre än 10%.

Har föreningen någon uteplats?

Ja, två stycken gårdar med sammanlagt tre stycken  trädäck med utemöbler. Även grill finns. Sandlåda finns på den ena gården.

Under 2017 utfördes första etappen i ett arbete med att förbättra båda gårdarna.

Har föreningen några balkongplaner?

Nej, föreningen byggde under början av 2006 26 balkonger.

Har föreningen några gemensamhetslokaler?

Nej, men två gårdar som kan nyttjas för exempelvis fester eller middagar under stora delar av året.

Ett duschrum byggdes under 2017, detta kan användas vid t.ex lägenhetsrenoveringar.