Hur sköts föreningens förvaltning?

Föreningens ekonomiska förvaltning sköts av SBC.

Teknisk förvaltning samt fastighetsskötsel sköts av föreningen i egen regi, med hjälp av en rad underleverantörer.

Hur sköts trappstädning?

Städningen av trapphus och månadsvis städning av tvättstugan sköts av städbolag (Tarjas AB).

Hur stora lån har föreningen?

39.000.000:- (September 2020) 

Föreningen amorterade 1.000.000:- i december 2019 och 2.000.000,- under december 2018.

 

Vi får ibland frågor kring föreningens belåning, det är då värt att notera är att fastigheten har en relativt stor kommersiell del.

Om man tittar på föreningens lån per kvadratmeter boyta, vilket är vanligt, så ser det ut som att föreningen är ganska kraftigt belånad.

Man ska då ha med sig att det finns närmare 2000 kvadratmeter kommersiell yta som dessutom ger föreningen intäkt. Fastigheten är även i mycket gott skick.


Man brukar säga generellt att föreningar med belåning per kvadratmeter under 5 000:- är mycket bra, under 10.000:- är bra, 10-15.000 är OK om fastigheten är i gott skick. Över 15 000:- per kvadratmeter är att betrakta som hög belåning.

 

Föreningens lån per kvm boyta är ca 11 250:-. Föreningens lån per kvm bostadsrättsyta är 11 825:-. Föreningens lån per kvadratmeter totalyta är ca 7 050:-

När är fastigheten byggd?

1926.

När är fastighetens stammar bytta? När är nästa stambyte planerat?

Samtliga stammar byttes i samband med en omfattande renovering av hela fastigheten 1992.

Vid detta tillfälle byttes samtliga kök, samtliga badrum byttes (helkaklade), vatten- och avloppsstammar samt elstammar (de flesta för 2:or och treor är 3-fas, de flesta 1:or har enfas). Dessutom renoverades trapphus, gårdar och fasader. Utöver detta sattes ljudisolering in mot lyhördhet, i regel mot rum som används till sovrum.

I dagsläget finns inget ytterligare stambyte planerat.

 

OBS: Många spishällar som finns i handeln kräver två eller trefas. Kontrollera innan köp av ny häll att modellen går att använda i lägenhetens elanläggning.

Planeras några avgiftshöjningar eller sänkningar?

Det finns idag inga sådana planer.

Avgifterna har varit oförändrade sedan bostadsrättsföreningen förvärvade fastigheten 2004.

Föreningen hade avgiftsfritt i december 2016, januari 2018, januari 2019 samt januari 2020.

Tillämpar föreningen någon överlåtelseavgift eller pantavgift?

Ja, Överlåtelseavgiften är för närvarande 2,5% och pantsättningsavgiften är 1% av det basbelopp som gäller vid tidpunkten för ansökan om medlemskap, respektive tidpunkten för underrättelse om pantsättning.

Läs mer...