Hur sköts avfallshantering?

Sopnedkast finns på båda entréplanen i gårdshuset. Det finns även kompost.

Fastigheten har ett återvinningsrum där man kan lämna tidningar, pappersförpackningar, glas, batterier, lampor/lysrör samt hårdplast.

Grovsoprum saknas. 

Hur sköts föreningens förvaltning?

Föreningens ekonomiska förvaltning sköts av NABO sedan 2023-01-01.

NABO har även hand om lägenhetsregistret inklusive pantregistret.

Teknisk förvaltning samt fastighetsskötsel sköts av föreningen i egen regi, med hjälp av en rad underleverantörer.

Hur sköts trappstädning?

Städningen av trapphus sköts av Nabo.

Hur stora lån har föreningen?

34.000.000:- (November 2023) 

Lånen har under en längre tid legat med 3-månaders rörlig ränta.

Föreningen amorterade 1.000.000:- i december 2019 och 2.000.000,- under december 2018.

Under 2020 valde vi att hålla på amorteringarna och ligga lite extra likvida till följd av Covid.

Under våren 2021 har vi dock amorterat 2.000.000 och därmed sänkt belåningen till 37.000.000.

I juni 2023 har vi valt att amortera ytterligare 3.000.000:-.

Slutligen har vi beslutat att ytterligare 1.000.00 ska amorteras och det kommer att ske i slutet av maj 2024. Lånet hamnar då på 33.000.000.

 

Vi får ibland frågor kring föreningens belåning, det är då värt att notera är att fastigheten har en relativt stor kommersiell del.

Om man tittar på föreningens lån per kvadratmeter boyta, vilket är vanligt, så ser det ut som att föreningen är ganska kraftigt belånad.

Man ska då ha med sig att det finns närmare 2000 kvadratmeter kommersiell yta som dessutom ger föreningen intäkt. Fastigheten är även i mycket gott skick.


Man brukar säga generellt att föreningar med belåning per kvadratmeter under 5 000:- är mycket bra, under 10.000:- är bra, 10-15.000 är OK om fastigheten är i gott skick. Över 15 000:- per kvadratmeter är att betrakta som hög belåning.

Föreningens lån per kvm boyta är ca 9 800:-. Föreningens lån per kvm bostadsrättsyta är 10 200:-. Föreningens lån per kvadratmeter totalyta är ca 6 150:-

 

När är fastigheten byggd?

1926.

När är fastighetens stammar bytta? När är nästa stambyte planerat?

Samtliga stammar byttes i samband med en omfattande renovering av hela fastigheten 1992.

Vid detta tillfälle byttes samtliga kök, samtliga badrum byttes (helkaklade), vatten- och avloppsstammar samt elstammar (de flesta för 2:or och treor är 3-fas, de flesta 1:or har enfas). Dessutom renoverades trapphus, gårdar och fasader. Utöver detta sattes ljudisolering in mot lyhördhet, i regel mot rum som används till sovrum.

I dagsläget finns inget ytterligare stambyte planerat.

 

OBS: Många spishällar som finns i handeln kräver två eller trefas. Kontrollera innan köp av ny häll att modellen går att använda i lägenhetens elanläggning.

Planeras några avgiftshöjningar eller sänkningar?

Det finns idag (Maj 2024) inga sådana planer.

Avgifterna har varit oförändrade sedan bostadsrättsföreningen förvärvade fastigheten 2004.

Föreningen hade avgiftsfritt i december 2016, januari 2018, januari 2019, januari 2020, januari 2021 och januari 2022.