Styrelsen

Styrelsen består av

Anders Wernersson

Ledamot

Eva Holmberg

Ledamot

Peter Hölzer

Ledamot

Sebastian Stime

Ordförande

Britt-Marie Winther

Suppleant