Nyheter från föreningen

Ordinarie föreningsstämma 2020

Stämman 2020 har nu hållits. Detta år var stämman inte fysisk utan hölls med uteslutande poströstning med hänsyn till Covid-19.

Vid stämman beslutades att fastslå resultat och balansräkning, att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen.

Därtill beslutades oförändrade arvoden och omval av såväl styrelse och revisorer.

Protokollet kan läsas här. Röstlängden ör inte med på webverisonen av protokollet.