Nyheter från föreningen

Välkommen på föreningsstämma 2019

Bifogat kan ni se kallelsen till ordinarie föreningsstämma 2019, valberedningens förslag till styrelse samt länk till årsredovisningen.

Kallelse till stämma 2019

Valberedningens förslag till styrelse

Länk till årsredovisning för 2018

 

Värt att notera detta år är att det inte finns frågor som hänskjutits till stämman för beslut, varken styrelseförslag eller medlemsförslag.

En annan sak är att i den sittande styrelsen har alla utom en suppleant blivit valda till 2020 av förra årets stämma. Denna suppleant har valt att inte vara tillgänglig för omval.

Valberedningens förslag är kort att inte välja in nya ledamöter. Antalet ledamöter uppfyller ändå stadgarnas krav.

Förslag till nya stadgar

Föreningens stadgar är till åren komna och en allmän översyn behövs. En del formuleringar och principer anses idag otidsenliga och bör med fördel moderniseras.

Därtill har vissa lagändringar gjorts som kräver att stadgarna ändras.

Styrelsen förslår härmed ändring av stagarna enligt bifogad text [här].

Förslaget som framlagts har formulerats av SBCs jurister för att uppfylla kraven för att godkännas av Bolagsverket.

Uppdatering: Vid den ordinarie stämman 2017 röstade medlemmarna enhälligt för att stadgarna skulle ändras. Vid en extrastämma under hösten fastslog medlemmarna  beslutet från den ordinarie stämman varför stadgarna numera är ändrade.

Nya tvättstugor klara

De nya tvättstugorna är nu i det närmaste klara.

Som ni kanske har sett så har lilla tvättstugan redan flyttat till sin nya plats och den är även öppnad för bokning i det nya elektroniska bokningssystemet.

Den stora tvättstugan beräknas öppna den första februari.