Information till mäklare

I samband med försäljning av lägenhet i fastigheten är det viktigt att tänka på ett par saker:

Föreningen har tre hus, Sankt Eriksgatan 52, Sankt Eriksgatan 52 A (som är gårdshuset) och Kronobergsgatan 41.

Det är väldigt viktigt att kontraktet innehåller rätt adress då Lantmäteriets lägenhetsregister bygger på adressen. (Lägenhetsnumret är inte unikt i föreningen, utan bara per byggnad/adress)

Föreningens ekonomiska förvaltning samt lägenhetsregister sköts av NABO sedan 2023-01-01. Kontakta dem direkt för så kallad mäklarbild. 

Ansökan om medlemsskap sker via tjänsten Mäklarservice hos Nabo. Den hittar du här:

maklarservice.nabo.se

Utöver ansökningshandling skall överlåtelseavtal samt personupplysning på köparen bifogas.

Föreningen accepterar normalt kopia på upplysning gjort av bank i samband med upptagande av banklån. Utan dessa handlingar anses ansökan inkomplett. Styrelsen avslår alla inkompletta medlemsskapsansökningar. Notera att personupplysningen ska laddas upp tillsammans med ansökningshandlingen, annars kan godkännande inte ske.

Notera att det alltså är mäklarens ansvar att se till att en personupplysning är bifogad.Det finns inget hinder för en mäklare att beställa en personupplysning, men vi accepterar som sagt kopia på upplysning gjord av bolåneinstitut.

Observera, det ankommer på mäklaren att se till att korrekta handlingar inlämnas, detta ska inte delegeras till köpare/ansökande och definitivt inte till föreningen.

Medelmsskap beviljas enbart om medlemmen förvärvar bostadsrätten för varaktigt boende. Det är därför bra om detta bekräftas på medlemsskapsansökan.

Förtydligande: Samtliga delägare behöver inte vara varaktigt boende och skrivna i lägenheten, det går förstås att ha samägande mellan föräldrar/barn där barnaet är varktigt boende i föreningen och är skrivan här.

Panthandlingar skall aldrig skickas direkt till föreningen, utan adresseras till NABO för registrering i föreningens lägenhetsregister. Säkerställ att köparens eventuella lånegivare får denna information. Observera att det måste framgå vilken adress som avses för en panthandling då lägenhetsnumren inte är unika. Panthandlingar där adressen inte framgår samt feladresserade panthandlingar returneras.

Lägenheten har tilldelats nyckeltaggar till fastigheten. Normalt tar tillträdande medlem över tidigare medlems taggar.

Det finns ingen central/huvudnyckel till lägenheterna, varje medlem ansvarar för sitt eget lås och nycklar.

Bifoga gärna tillsammans med medlemskapsblanketten uppgifter om namn som ska stå på postfack och namn och nummer som ska synas i porttelefon. 

Föreningen har försett varje lägenhet med en brandvarnare och en brandsläckare. Dessa är föreningens egendom och ska vara monterade i lägenheten. Säkerställ att dessa finns monterade innan försäljning så att den tillträdande medlemmen inte drabbas av ersättningskrav när kontroll sker. Bekräfta gärna att såväl brandvarnare och brandsläckare lämnas på medlemsskapsansökan.

Föreningen har i dagsläget inte någon telefonservice, utan frågor till föreningen tas emot via epost. Styrelsens medlemmar vill inte att mäklare lämnar ut styrelseledamöters telefonnummer till spekulanter utan att överenskommelse om detta gjorts i förväg avseende varje enskilt fall.

Årsredovisning och stadgar för webpublicering finns tillgängliga på denna webbplats. Här.

Föreningen besvarar inte enkäter om fastigheten i samband med försäljning av lägenhet. De frågor som normalt uppstår besvaras på denna webplats eller i årsredovisningen. Maila gärna föreningen om du tycker att någon information saknas så publicerar vi frågan och svaret så snart som möjligt på webbplatsen.

Hänvisa gärna spekulanter till denna webbplats.

Denna information är uppdateras regelbundet, och det finns i regel ingen nytta med att fråga föreningen om det finns ytterligare eller nyare information, då hade den varit här... 

 


 

  Bostadsrättsföreningens postadress:

 

 

BRF Roddaren 36
S:t Eriksgatan 52
112 34 Stockholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.