Äger föreningen marken eller är det en tomträtt?

Föreningen är lagfaren ägare till fastigheten/marken.