Har föreningen några obligatoriska eller frivilliga åtaganden för medlemmarna?

Föreningen har inga obligatoriska åtaganden.

Föreningen brukar varje år ha en vårfix- och en höstfixdag, i regel på en vardagskväll.

Under dessa tillfällen hoppas vi givetvis att så många som möjligt kan hjälpa till. Det finns dock inget krav eller underförstådd förväntan om närvaro. Vi brukar motivera medlemmarna att deltaga genom att bjuda på god mat vid dessa tillfällen.