Förslag till nya stadgar

Föreningens stadgar är till åren komna och en allmän översyn behövs. En del formuleringar och principer anses idag otidsenliga och bör med fördel moderniseras.

Därtill har vissa lagändringar gjorts som kräver att stadgarna ändras.

Styrelsen förslår härmed ändring av stagarna enligt bifogad text [här].

Förslaget som framlagts har formulerats av SBCs jurister för att uppfylla kraven för att godkännas av Bolagsverket.

Uppdatering: Vid den ordinarie stämman 2017 röstade medlemmarna enhälligt för att stadgarna skulle ändras. Vid en extrastämma under hösten fastslog medlemmarna  beslutet från den ordinarie stämman varför stadgarna numera är ändrade.