Nyheter från föreningen

Brand i Kronobergsgatan 41

I februari 2016 drabbades fastigheten av en brand i cafeet på kronobergsgatan 41.

Cafeet fick kraftiga skador, källarplanet skadades av släckvatten och flera lägenheter fick rökskador.

Under 2016 har återställning av fastigheten pågått och arbetet slutfördes under första kvartalet 2017.

Rent ekonomiskt så har skadorna i stor utsträckning  täckts av försäkringar, vissa tilläggsarbeten utfördes dock i samband med entreprenaden.

Detta kommer inte att medföra någon avgiftsförändring.

BRF Roddaren 36 byter förvaltare

Från januari  2014 byter föreningen ekonomiförvaltare till SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum.

Anledningen är att ISS som tidigare hade uppdraget inte kunde uppfylla föreningens önskemål, såväl ekonomiska som kvalitativa.

Vad innebär då detta för boende? Inte så mycket som syns egentligen, den största förändringen är att man nu kan få såväl autogiro som e-faktura på avgiften/hyran.

Behöver man komma i kontakt med SBC så kan man med fördel kontakta deras kundtjänst på 0771-722 722 (07.00-21.00).

 

I samband med detta så avslutas även avtalet om fastighetsskötsel med ISS. Från januari 2014 kommer föreningen att sköta fastighetsskötseln i egen regi med underleverantörer som koordineras av en fastighetsskötare. Vi tror att vi med detta upplägg kan få bättre kostnadseffektivitet och samtidigt högre kvalitet i de tjänster vi behöver.

 

Ytterligare information kommer att delas ut kring detta. Kontaktuppgifter kommer att som vanligt finnas tillgängliga i husets entréer vid trappregistret.

Årsredovisning 2012

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2012 är klar, du hittar den här.