Nyheter från föreningen

Välkommen på föreningsstämma 2019

Bifogat kan ni se kallelsen till ordinarie föreningsstämma 2019, valberedningens förslag till styrelse samt länk till årsredovisningen.

Kallelse till stämma 2019

Valberedningens förslag till styrelse

Länk till årsredovisning för 2018

 

Värt att notera detta år är att det inte finns frågor som hänskjutits till stämman för beslut, varken styrelseförslag eller medlemsförslag.

En annan sak är att i den sittande styrelsen har alla utom en suppleant blivit valda till 2020 av förra årets stämma. Denna suppleant har valt att inte vara tillgänglig för omval.

Valberedningens förslag är kort att inte välja in nya ledamöter. Antalet ledamöter uppfyller ändå stadgarnas krav.